Nové "šablony" na naší škole

Od září je zapojena do dotačního programu v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Nové "šablony" na naší škole

Od září na naší škole byl spuštěn dotační program v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do

základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s

rodiči dětí a žáků.

Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování – speciální pedagog, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, jazykové vzdělávání pedagogů.

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP

Výzkum, vývoj a vzdělávání._

Přidáno 2. 10. 2017, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru