Souhrn aktuálních informací a sdělení v době "covidu"

Níže budou uveřejňovány a průběžně aktualizovány důležité informace, sdělení a opatření ke vzdělávání a organizaci výuky v době epidemie COVID-19.

Provoz školy, školní družiny a jídelny

Kancelář školy - úřední hodiny každý den od 7.30 do 13.00 hod. (v jinou dobu po telefonické domluvě)

Školní jídelna - výdej obědů pro žáky v preventivní karanténě (nikoliv v izolaci) od 11.00 do 11.30 hod.


Pravidla a rozvrh distanční výuky


Preventivní antigenní testování

Dítěti v přípravné třídě a žákovi základní školy bude umožněna osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

  • podstoupil ve stanovených termínech preventivní antigenní test;
  • doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hod. RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem;
  • doloží, že absolvoval nejdéle před 24 hod. rychlý antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem;

V opačném případě musí žák po celou dobu vzdělávání používat ochranný prostředek dýchacích cest.

Preventivní antigenní test se provádí každé pondělí (a do 16. ledna i každý čtvrtek) vždy bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování za asistence zákonného zástupce nebo testování vlastními antigenními testy schválenými MZČR bude umožněno u hlavního vchodu A.

Celé znění mimořádného opatření.

Leták k testování pro rodiče.


Ochrana dýchacích cest

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor) ve všech vnitřních prostorech školy.

Zákaz se nevztahuje na děti v přípravné třídě a žáky při vzdělávání, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

Děti do 15 let věku mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Celé znění mimořádného opatření.


Provoz školní tělocvičny a kroužků

S účinností od 3. ledna 2022 se zakazuje vstup:

  • osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19;

  • osobám, které nesplňují níže uvedené podmínky pro vstup (vyjma dětí do 12 let a tělesné výchovy).

Podmínky pro vstup:

Vstup bude umožněn pouze osobě, která:

  • byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a doloží, že od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Vstup bude umožněn i osobě, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, jde-li o:

  • osobu do 18 let věku;
  • osobu, které neuplynula doba 14 dnů od dokončeného očkovacího schématu;
  • osobu, která se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci.

Kontraindikace se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) nebo lékařským potvrzením obsahující, že tato skutečnost je uvedena v ISIN.

Splnění podmínek pro vstup se nevyžaduje u organizovaných volnočasových aktivit osob mladších 18 let, jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu.

Celé znění krizového opatření.


Ošetřovné

Ošetřovné se řídí zákonem o nemocenském pojištění. Rodiče tak při nařízení karantény dítěti nebo uzavření školy musí postupovat podle běžné právní úpravy.

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény.

Více informací o nároku na dávku ošetřovného najdete na webu ČSSZ.

 

Přidáno 30. 12. 2021, autor: Richard Otradovec

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru