Víceúčelové učebny ZŠ Velké Popovice

Jednalo se o projekt na vytvoření prostoru pro kvalitní jazykovou výuku, výuku chemie a fyziky, prostoru pro konání přednášek pro širokou veřejnost s využitím moderních komunikačních technologií a zázemí pro občanská sdružení a zájmové spolky.

Pracovní název projektu vymyslely děti základní školy - ATTACK. Jde o zkratku z anglických slov: A - activity, T - talk, T - teaching, A - action, C - creativity, K - knowledge. 

Děti také připravily video pro obhajobu projektu. Realizací jsme dosáhli zkvalitnění výuky jazyků, fyziky a chemie a nově vybavené učebny slouží pro širokou veřejnost k besedám a přednáškám z oblasti zdraví, protidrogové prevence, služeb pro seniory, péče o děti, psychologie, výchovy, ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu.

Do jedné učebny byla zakoupena katedra, interaktivní tabule s pojezdem a ozvučením a popisovacími křídly, nábytková skříňová stěna, postery s gramatikou a malá knihovna. Učebna fyziky a chemie byla vybavena demonstračním stolem – katedrou s přívodem elektřiny, vody (obnovil se bývalý laboratorní stůl - na přípojky sítí se navazuje bez stavebních úprav) a také interaktivní tabulí, která umožnila využít učebnu i pro jiné předměty. Velmi užitečným pomocníkem je interaktivní tabule při výuce zeměpisu, přírodopisu, technického kreslení a matematiky. Umožňuje žákům nahlédnout do prostorů, kam se jinak nemohou podívat. Interaktivní tabule je použitelná pro výukový software, který odpovídá požadavkům interaktivních učebnic výše uvedených předmětů a realizaci ŠVP, podle kterého škola vyučuje.

Obě učebny mají z projektu nainstalovány žaluzie, které tu dosud chyběly.

Přidáno 13. 10. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru