Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

VÝZVA Č. 56

ZŠ Velké Popovice získala peníze z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva č. 56 více než 200 000 korun.

V této výzvě jsme využili tři šablony. Záměrem první šablony bylo podpořit čtenářskou gramotnost a zkvalitnit čtenářství prostřednictvím čtenářské dílny. V šestém ročníku jsme otevřeli, díky této výzvě, nový volitelný předmět čtenářskou dílnu, nakoupili pomůcky a knihy pro čtenářské dílny nejen v šesté třídě, ale i na celém prvním stupni.

V rámci ostatních šablon se jedna z vyučujících cizích jazyků zdokonalovala v německém jazyce přímo v Německu, dvě kolegyně zažili pohled na výuku ve Finsku tzv. stínování v cizím jazyce.

VÝZVA Č. 57

V této výzvě jsme využili všechny nabízené šablony.

První dvě šablony (Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy) byly zaměřené na rozvoj technických dovedností jak žáků, tak i pedagogů. Pedagogové absolvovali kurz „ŠKOLA DŘEVA“ organizovaný Muzeem Říčany, kde ho vedl opravdu velmi fundovaný lektor – Ondřej Suchan. Ten potom pomáhal kolegům i v rámci projektového dne, kde se dřevem pracovaly i děti. Budeme velice rádi, pokud tato spolupráce bude pokračovat i nadále, protože jak kurz, tak projektové dny se setkaly s velmi pozitivními ohlasy.

Třetí a čtvrtá šablony se týkala opět cizích jazyků. Šlo o to, vyzkoušet nový způsob výuky rozvoje komunikačních dovedností jak žáků, tak učitelů v cizím jazyce formou blendedlearningu. Realizace těchto šablon byla poměrně náročná na organizaci výuky. I proto, že k realizace této vyučovací metody je třeba využít počítače, sluchátka a je poměrně náročná na soustředění pro každého žáka.

V této výzvě škola získala a využila téměř 280 000 korun.

Přidáno 1. 11. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru