Projekty

 

ZŠ Velké Popovice je partnerem projektů obce Velké Popovice - s finanční podporou z EU: z Programu rozvoje venkova ČR – LEADER – díky MAS Říčansko, o.p.s., SZIF apod.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

 

 

Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172, 173 a 174.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru