Děti dětem, I. etapa

Záměrem projektu bylo zlepšit v obci podmínky pro trávení volného času dětí a mládeže (ve věku od 3 do 15 let). Realizací se podařilo dosáhnout zlepšení kvality již stávajících hřišť (u MŠ) a regenerace stávajících veřejných ploch pro relaxaci (předzahrádka u školní družiny) či vytvořit hřiště nové v bývalé školní zahradě za tělocvičnou a učinit z nějhřiště veřejně přístupné. Tento prostor je využíván nejen žáky školy, ale i ostatními obyvateli, především s malými dětmi, neboť je umístěno ve zklidněné poloze mimo dopravu.

Hřiště u družiny ZŠ: Jednalo se o instalaci prvků pro dětská hřiště a zahradního mobiliáře v prostoru tzv. předzahrádky u družiny. Instalovány byly: pískoviště, kladina, ruské kuželky a stůl s lavicemi. Hřiště je přednostně určeno pro děti do 12 let.

Hřiště u MŠ: Doplnil se stávající mobiliář a prvky na hraní pro žáky MŠ. Nově byla instalována skluzavka na terénu a lavičky ze dřeva.

Hřiště u tělocvičny bylo vytvořeno jako nové v prostoru bývalého školního pozemku za tělocvičnou:

  • prolézačka dřevěná s lanovými součástmi
  • dvouhoupačka dřevěná (závěsná)
  • houpačka se zavěšeným košem – dřevěná
  • trojhrazda
  • opičí dráha – zavěšený most
  • točidlo – kovové

Realizace projektu byla v celkové hodnotě  561 411 Kč (z EU 80 %).

Přidáno 13. 10. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru