Informace o škole

Základní škola Velké Popovice, příspěvková organizace je škola zřízená Obcí Velké Popovice, úplná škola s 1. – 9. ročníkem.

Škola sdružuje základní školu s kapacitou 500 žáků, školní družinu s kapacitou 175 žáků a školní jídelnu s kapacitou 600 jídel. 

V současné době poskytuje škola základní vzdělání žákům podle ŠVP pro základní vzdělávání ŠKOLA V POHODĚ. Škola využívá osvědčené a zároveň moderní metody výuky. U žáků se speciálními potřebami upřednostňujeme individuální přístup (více informací ve filozofii školy).

Škola ve své činnosti spolupracuje se školskou radou, obecním úřadem, základní uměleckou školou, mateřskou školou, knihovnou a místní TJ. Informace o dění ve škole jsou zveřejňovány v místním a regionálním tisku a na webových stránkách školy.

Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout všechny potřebné informace - nejen prostřednictvím školního webu.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru