Školská rada

Školská rada, založená v roce 2005 dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada ZŠ Velké Popovice má 9 členů: 3 zástupce školy, 3 zástupce obce a 3 zástupce rodičů.

Zástupci školy Zástupci obce Zástupci rodičů
Milan Čásenský Kateřina Černá

Martin Buldra (předseda)

Richard Otradovec (místopředseda)

Michal Havlíček

Eva Papánková
Jana Šlachtová Kateřina Kapalová

Lukáš Werner

Dle §168 školského zákona, školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školská rada ZŠ Velké Popovice chce:

 • prezentovat dobré jméno školy a přispívat k její otevřenosti v komunikaci s rodiči, zřizovatelem a veřejností,
 • podílet se na rozvoji školy a podporovat aktivity, projekty a programy rozšiřující a zkvalitňující nabídku vzdělání a volnočasových aktivit,
 • profilovat se jako otevřená informační a názorová platforma pro rodiče, pedagogický sbor, orgány obce a nejširší veřejnost.

S nápady, příspěvky, názory, připomínkami, podporou, pomocí a dotazy nás kontaktujte na skolska.rada@zsvelkepopovice.cz


Materiály a zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici zde:

Přidáno 5. 10. 2022, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru