INGENIUM

INGENIUM

INGENIUM (chytrost, nadání, talent) je třída navazující na základní myšlenky stávajícího školního vzdělávací programu „ŠKOLA V POHODĚ“. Její plán je založen na třech základních pilířích: rozvoji osobnosti studenta, hledání a rozvoji silných stránek studentů a kvalitním všeobecném vzdělání. Hlavním záměrem je podporovat žáky, aby z nich vyrostly samostatné a sebevědomé osobnosti schopné odpovědnosti, spolupráce a respektu k druhým a byli více orientováni na cestu celoživotního vzdělávání. Žáci v prostředí menšího, vyrovnaného kolektivu, mají možnost rozvíjet svoje silné stránky a poznávat sami sebe.

V 21. století je definice toho, co je klasické vzdělání, jiná než dříve. Stále je v jeho rámci nutný všeobecný přehled, ale svět se významně proměňuje a mění se i trh práce. Mění se také přístup k informacím. Jsme jimi zahlceni, potřebujeme se v nich umět vyznat a kriticky s nimi pracovat, ne je pouze získávat. Potřebujeme nacházet v informacích souvislosti, informace porovnávat, třídit a vytvářet si vlastní názor. Proto je nutné klasické vzdělání doplnit o rozvoj osobnosti, schopnosti obstát v praxi, rozpoznávat, co je důležité méně a co více a umět reagovat na neustále se měnící prostředí.

Profil žáka, pro kterého je INGENIUM nejvhodnější:

  • přirozeně zvídavý, aktivní a motivovaný žák, pro kterého je učení radost, nikoli nutné zlo
  • spolupracující osobnost se zdravou sebeúctou, tolerancí a respektem k druhým a pozitivním přístupem ke světu
  • hledá kombinaci výkonu a smysluplnou činnost - studenti se budou zaměřovat spíše na to, jak s informacemi pracovat, než na to, aby uměli zpaměti všechna fakta
  • je ochotný spolupracovat s jinými lidmi
  • osobnost, která nechodí pouze vyšlapanou cestou, ale s odvahou, tvořivostí a vytrvalostí hledá a vytváří nové cesty a způsoby a přijímá nové výzvy
  • osobnost, která má na svět svůj vlastní názor, nebojí se jej veřejně prezentovat a třeba i změnit a chyby chápe jako další krok ve svém rozvoji

INGENIUM není konkurenční třída pro klasické třídy. Založení této třídy vychází z přesvědčení, že výuka v prostředí, které žák zná a kde vyrůstá nabídne kvalitní alternativu k víceletému gymnáziu (resp. jeho části odpovídající základnímu školství) bez nutnosti dojíždění, vzdání se svých sportovních a jiných mimoškolních aktivit nebo jejich výraznému omezení.

S klasickými třídami INGENIUM nesoupeří, pouze je doplňuje, rozšiřuje nabídku, zkouší věci jinak a nově. Klademe si za cíl ještě více motivovat žáky v přípravě na budoucí středoškolské maturitní studium a poté na studium vysokoškolské, s důrazem na celoživotní vzdělávání.

Program INGENIUM nedoporučujeme pro uchazeče, kteří:

  • se obávají nových výzev a necítí se v nich dobře
  • vědí, že by další studium pro ně nebylo prioritou
  • nemají motivaci k učení

Výuka bude probíhat v menším kolektivu (~17 žáků), s vyšší časovou dotací na hlavní předměty, některé hodiny budou v půlených skupinách. V některých (zejména volitelných) předmětech budou žáci propojeni s klasickými třídami. Více informací včetně parametrů zařazovacího řízení je k dispozici v přiložené prezentaci.

Prezentace zde

Přidáno 23. 11. 2020, autor: Richard Otradovec

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru