Proč si vybrat naši školu

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU

 • Poloha v centru obce

 • Škola s dlouholetou tradicí, která zařazuje do své výuky také prvky alternativních pedagogiky

 • Umístění v přírodním parku Velkopopovicko

 • Kvalitní stravování – obědy ve školní jídelně (možnost výběru ze dvou jídel), zapojení v programu ovoce do škol, zdravé automaty, projekt zdravá škola

 • Individuální práce se žáky s poruchami učení a chování, činnost asistentů pedagoga

 • Nabídka logopedie a reedukace specifických poruch učení

 • Spolupráce s externím psychologem PhDr. Míkovou

 • Angličtina – výuka angličtiny již od druhé třídy, v 8. a 9. třídě je časová dotace navýšena o jednu hodinu oproti povinnému počtu hodin
 • Druhý cizí jazyk již od 7. ročníku

 • Podpora čtenářské gramotnosti – výběr učebnic, volitelný předmět v 6.ročníku: čtenářská dílna, v 8.ročníku čtení s porozuměním

 • INGENIUM - rozšířená výuka se zaměřením na hlubší přípravu k středoškolskému maturitnímu studiu

 • Sportovní akce – lyžujeme, bruslíme, plaveme, vyjíždíme do přírody, jezdíme na kole, sjíždíme řeky na raftech

 • Spolupráce s rodiči –při řešení problémů, při budování a rozvoji školy formou dotazníků a diskuzí nejen na školské radě

 • Informace o studijních výsledcích – na 1. stupni kromě hromadných třídních schůzek je možná forma individuálních konzultací a pro žáky na 2. stupni – přehled díky elektronické žákovské knížce
 • Vybavení školy – nově zrekonstruovaná tělocvična, nové křídlo budovy, většina tříd vybavena dataprojektory (15), některé interaktivními tabulemi (8), počítačová učebna

 • Výjezdy do zahraničí – zájezdy do Velké Británii, Švédsko, adventní zájezdy do německy hovořících zemí

 • Příznivý počet žáků ve třídách

 • Dlouhodobě nízký výskyt sociálně patologických jevů

 • Odborně zdatní vyučující, kteří se dále vzdělávají

 • Stabilní pedagogický sbor

 • Pro budoucí prvňáčky – celoroční projekt se školkou ve Velkých Popovicích, škola nanečisto, spolupráce se školním psychologem při posuzování školní zralosti

 • Přípravná třída

 • Charitativní akce – každoročně pořádáme charitativní běh pro FN Motol

 • Společenské akce – na konci školního roku pasování prvňáků na čtenáře a slavnostní rozloučení se žáky devátých tříd;

  KMD – klub mladých diváků

 • Ekologie – třídíme odpad, sbíráme elektroodpad, baterie, tonery apod.

  V šestém ročníku nabízíme volitelný předmět přírodopisný seminář se zaměřením na ekologii.

 • Mimoškolní aktivity – družina, odpolední kroužky ve spolupráci se ZUŠ a ostatními nájemci

 • Propojení knihovny a školy – stavebním propojením obou institucí je možné pořádat divadelní přestavení a besedy v knihovně

 • Intenzivní propojení školy s obcí např. adventní setkání ve škole první adventní neděli spojené s rozvěcením vánočního stromu a otevřením tradičního popovického betléma

Přidáno 4. 10. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru