Filosofie školy

Cílem filosofie, nebo chcete-li vize, je vytvořit a udržet úroveň školy, na kterou budou pyšní pedagogové, žáci, rodiče žáků i zřizovatel. Škola by měla být jako dobře fungující organismus, kde každý výborně koná svou práci a může se spolehnout na to, že i kdokoliv jiný svoji práci vykoná stejně dobře.

Vzdělávání jako hlavní činnost školy je založeno na následujících zásadách (vycházejících z §2 Školského zákona):

  • vzájemná úcta a respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost

  • svobodné šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání

  • zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod

  • hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy

  • možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání

Hlavním cílem je poskytnout kvalitní základní všeobecné vzdělávání pro všechny žáky od 1. do 9. třídy. Co nejlépe je vést k osvojení základních poznatků a ke schopnosti jejich aplikace v běžném životě. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout také u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami za pomoci přiznaných podpůrných opatření. Při vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola spolupracuje se školským poradenským zařízením a dále např. s Menzou ČR a Pedagogickou fakultou UK Praha.

Škola poskytuje své prostory i k jiným aktivitám než pouze k základnímu vzdělávání žáků. Svou činnost v nich provozuje Základní umělecká škola. Mimoškolní činnost zde pro naše žáky organizuje také řada jiných subjektů. Škola je otevřena i seniorům. Od roku 2013 je zapojena do projektu Virtuální univerzity třetího věku.

V neposlední řadě je cílem filosofie školy to, aby se „pohoda“ z názvu školního vzdělávacího programu přenesla na všechny, kteří mají cokoli s naší školou společného.

Přidáno 4. 10. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru