Družina

 

Školní družina je přátelským místem, kde se děti mohou rozvíjet, odpočívat a hrát si. Dítě může navštěvovat družinu po vyplnění Přihlášky do školní družiny. Přednostně jsou přijímány žáci 1. - 3. tříd, žáci vyšších ročníků 1. stupně jsou zařazováni do naplnění kapacity školní družiny (30 žáků na 1 oddělení). Celková kapacita družiny je 190 žáků.

Dítě může do školní družiny docházet i ráno před začátkem vyučování. Družina dětem otevítá dveře již v 6:30, děti mohou přicházet do 7:30. Poté odcházejí v doprovodu vychovatelky do tříd. Odpolední družina následně pokračuje od 11:40 do 17:00 hodin.

Hlavní zaměstnání (pobyt venku v příznivém počasí) je v době od 13:30 do 15:00 hodin. Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně. Žáci mohou využívat školní hřiště, předzahrádku, případně podnikají vycházky do okolí. Hrají buď volné hry dle zájmu dětí na hřišti, nebo organizované hry sportovní – fotbal, vybíjená, drobné hry s míčem, soutěže ve družstvech, skákání přes lana, švihadla, házení létajícím talířem, běh, hod, atd. Při pobytu venku hrají i přírodovědné hry či výtvarné (malování na asfalt, sběr přírodnin pro následnou práci ve třídě, apod.).

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru