Závěrečná práce žáků 9. tříd

Závěrečná práce žáků devátých tříd je vyvrcholením základního vzdělávání. Žáci mají příležitost ukázat, co se za devět let povinné školní docházky naučili. Ve své závěrečné práci prokážou nejen úroveň a hloubku myšlení (kompetence občanská), ale také schopnost třídit a zpracovávat informace (kompetence k učení), vyspělost jazykového vyjadřování v písemné i ústní podobě (kompetence komunikativní) a dovednosti, s jakými zvládají informační technologie (kompetence pracovní).


Téma závěrečné práce si žáci volí s přihlédnutím ke svým zájmům, zálibám či k budoucí profesní orientaci. Každý žák má povinnost konzultovat téma své práce či průběh zpracování s jedním učitelem, kterého si zvolil na začátku práce. Stejně tak mohou pomoci učitelé českého jazyka. Vypracování ZP je pro všechny žáky povinné, stejně jako prezentace práce před komisí a veřejností. Dané termíny dle harmonogramu práce, odevzdání práce a prezentace jsou závazné. Odklad je možný pouze ze závažných zdravotních důvodů.

Přidáno 1. 11. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru