Cesta integrace – preventivní program

Preventivní programy na naší škole se snaží snižovat výskyt rizikového chování dětí a zároveň preventivně působí na děti v nejrůznějších oblastech. V naší škole jsou programy specifické všeobecné primární prevence vedeny interaktivní formou, vždy uzpůsobené pro danou cílovou skupinu, jehož součástí je vedle problematiky návykových látek a jiných forem rizikového chování i rozvoj sociálních dovedností. Programy jsou realizovány ve škole. Vždy probíhají v době školního vyučování. Každý program je koncipován pro jednu třídu.

Pro žáky 1. – 5. tříd je cílem preventivní ho programu  všeobecnáprimární prevence, která se skládá z jednotlivých bloků.Bloky jsou zaměřeny na tyto témata  - vztahy a komunikace ve třídě, bezpečně po virtuálním světě, prevence netolismu a první pomoc – základní zdravotní ošetření.  Pro žáky 4. tříd je prevence zaměřena na dopravní výchovu, kde se žáci naučí základní dopravní předpisy, dopravní značky a vše nakonec procvičí při jízdě na dopravním hřišti.

Pro žáka 6. – 9. tříd je prevence zaměřena na legální a nelegální drogy, rizikové sporty, zdravé životní hodnoty, mezilidské vztahy, sexualitu a partnerství, multikulturní výchovu a také právní podvědomí, kde se žáci dozvědí, co je a co není trestné - přestupek, trestný čin, oznamovací povinnost, zneužívání, zákonná hranice. 

Přidáno 2. 11. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru