Školní vzdělávací program

Již od 1. září 2007 jsou základní školy povinny vyučovat podle tzv. ŠVP - školních vzdělávacích programů. Ten si sestavuje každá základní škola sama. Východiskem ŠVP je právní vymezení §4 a §5 školského zákona (č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Ministerstvo školství vydalo pro každý obor vzdělávání rámcový vzdělávací program (RVP). Ten stanovuje strukturu ŠVP s vymezením konkrétních cílů vzdělávání, jeho obsahu a časového rozvržení. Přesné aktuální znění RVP najdete na stránkách ministerstva školství edu.cz.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ŠKOLA V POHODĚ

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu - S KOZLÍKEM DO ŠKOLY

Učební plány

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru