Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vážení rodiče,

         na základě Vyhlášky č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů bylo na naší škole zřízeno ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ, jehož součástí jsou výchovná poradkyně a její zástupce, školní metodik prevence, školní psycholožka.

V řadách pedagogického sboru působí i několik vyučujících s kvalifikací speciální pedagog.

 

Zajišťujeme poradenské služby zaměřené na:

a) prevenci školní neúspěšnosti,
b) primární prevenci rizikového chování,
c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování
g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Konzultace probíhají  na základě dohody e- mailem, nebo na základě telefonické dohody  323 665 200 nebo 731 449 241 – kancelář školy

 

 

Mgr. Anna Kalátová – výchovný poradce

Mgr. Eliška Künzelová - metodik prevence

​Mgr. Petra Pelikánová - speciální pedagog

PhDr. Iveta Míková- školní psycholog

Přidáno 5. 12. 2016, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru